Υπηρεσίες

Η διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την πολιτική της για την ποιότητα , με γνώμονα το σχεδιασμό και την παράδοση έργων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της.

Νέες κατασκευές – ανακαινίσεις

 

Διαμόρφωση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

 

Τεχνικές μελέτες

 

Εξειδικευμένα έργα

 

Ξενοδοχειακές μονάδες

 

Αναβαθμίσεις κατασκευών

Διασφάλιση ποιότητας

 

Καθορισμός και πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου

 

Τήρηση χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού

 

Δυναμικός και διαρκής προγραμματισμός του έργου

 

Επίβλεψη κατασκευών